Gældssanering

Blog

Du har et realkreditlån. Du har et billån. Du har også et forbrugslån. Og måske har du også et par kviklån, et af hvilke måske et et mobillån eller SMS-lån. Du har opbygget en kæmpe gæld, og den økonomiske stress er næsten ikke til at bære. Er alt bare sort? Er der intet håb?

Jo, der er altid håb. Et håb er i denne sammenhæng gældssanering eller offentlig gældssanering, så lad os se nærmere på, hvad det implicerer.

Hvad er gældssanering?

En gældssaneringsordning er en ordning, hvor en skyldner (det kunne fx være en låntager) opnår en nedsættelse, henstand eller sågar helt bortfald af dele af sin gæld eller hele gælden.

Gældssanering søger man i skifteretten. Skifteretten vurderer, om du kan opnå den ønskede sanering og derigennem blive helt eller delvist gældfri og samtidig, hvordan det kan ske. Det skal understreges, at det ikke er helt sikkert, at du får slettet hele din gæld. I stedet kan det som sagt være, at din gæld blot nedskrives til mindre, mere overkommeligt, beløb.

Kan jeg ansøge om gældssanering?

Det taler for

Ja, hvis du ikke er et selskab, en forening eller lignende. Du skal med andre ord være en privatperson.

Derudover er der et par betingelser, der skal være tilstede før du kan opnå gældssanering. 

Først og fremmest skal du ikke kunne betale din gæld. Det vil sige, at du skal have undersøgt og prøvet alle andre muligheder og have konkluderet, at der altså ikke er nogen anden vej ud.

Dernæst skal gældssaneringen kunne medføre en forbedring af dine finansielle vilkår og forhold. Det skal ikke bare være et slag i luften.

Din situation skal altså være sort. Du skal have en stor gæld, og dine muligheder for at betale den tilbage skal være stærkt begrænsede/ikke-eksisterende.

Din situation vil formentlig ikke blive opfattet som håbløs, hvis du har stor gæld, men ikke har fuldtidsarbejde eller en anden form for fast indtægt. I så fald kunne du jo i princippet få dig et arbejde og dermed forbedre dine muligheder for at betale lånet tilbage gevaldigt.

Det taler imod

En håbløst stor gæld og manglende mulighed for at betale den tilbage taler altså for, at du kan få gældssanering. Men der er også ting, der kan forværre dine chancer betragteligt. 

Hvis der ikke er klarhed om dine økonomiske forhold, fx din indtjening, som vi tidligere pegede på, kan det være ufordelagtigt. 

Har du handlet på en måde, der ikke kan forsvares, ift . din økonomi, kan det også være et problem. Det kan fx være, at du har stiftet yderligere stor gæld i en situation, hvor du allerede har stor gæld. Måske har du taget et stort kviklån, når du allerede har flere andre forbrugslån. Det kan også være, at du har taget en stor chance, fx taget et kæmpe lån for at lave en investering, som så har vist sig at slå fejl. Eller måske er lånet taget for at forbruge (nye møbler, ny computer, nye bildele osv. osv.). Endelig kan det være, at det er en gæld, du har til det offentlige og den langsomt er akkumuleret over tid.

Leave a Comment