Lån og sikkerhed

Blog

Når snakken falder på “lån og sikkerhed”, handler det ikke typisk om, om det er sikkert at låne penge. Der er noget andet på spil. Sikkerhed i forbindelse med lån relaterer sig til den låneaftale, långiver og låntager indgår. Sikkerhed i denne sammenhæng er faktisk mere sikkerhed for långiver end låntager.

Den bedste måde at belyse “sikkerhed” på i denne kontekst er at kigge på skellet mellem sikrede og usikrede lån, så der starter vi.

Sikrede lån

Et sikkert lån er, kort sagt, et lån, der implicerer, at låntager stiller sikkerhed i det som denne bruger lånebeløbet til. Eksempler på sikrede lån er realkreditlån, andelsboliglån og billån. Låner du penge til at købe en bolig, at købe en andel eller at købe en bil, så bestemmes lånevilkårene i høj grad ud fra, at du har noget, som du kan stille i pant, at du kan give långiver en form for sikkerhed for, at denne får sine penge tilbage.

Fordi du har noget at stille sikkerhed i, løber långiver ikke en lige så stor risiko, og derfor får du generelt bedre lånevilkår. Du får 

  • Mulighed for at låne et større beløb
  • Længere løbetid
  • Lavere renter 
  • Lavere ÅOP i det hele taget.

Usikrede lån

Et usikret lån er modsat et sikret lån et lån, der ikke kræver, at du stiller sikkerhed i det, som du bruger lånebeløbet til. Ligesom det, at du stiller sikkerhed i det, som du bruger lånebeløbet på er stærkt bestemmende for de lånevilkår, du får præsenteret, så er det, at du ikke har noget at stille i pant, nogen sikkerhed at præsentere långiver for også afgørende for dine vilkår.

Fordi du ikke har noget at stille i sikkerhed, løber långiver lidt af en risiko. Hvad hvis du ikke kan betale dine penge tilbage og denne har lånt dig en anseelige mængde penge? I så fald står långiver med håret i postkassen og har potentielt mistet en pose penge.

Derfor får du med et usikret lån af gode grunde

  • Et noget mindre lånebeløb (ikke flere millioner fx; men du kan stadig låne nok til at købe en bil!)
  • Kortere løbetid
  • Højere renter
  • Højere ÅOP i det hele taget

Blandt usikrede lån falder forbrugslån, kviklån (også kaldet hurtig lån), mobillån, SMS-lån, samlelån mv.

Selvom vilkårene ikke er så gode som dem, du bliver præsenteret for, når du stiller sikkerhed, så er hele idéen jo netop, at du kan bruge lånebeløbet lige præcis som du vil. Og det er jo en kæmpe fordel ikke at være bundet til at bruge dem til noget særligt, at være fri til at bruge dem, som du har lyst til.

God lånelyst.