Glosar

Er du på udkig efter et lån men er du så godt som faret vild i den jungle af begreber og idéer, der kendetegner markedet for finansielle ydelser? Fortvivl ej. I nedenstående glossar præsenterer vi de mest gængse begreber og forklarer, hvad de betyder, så du kan føle dig tryg i, hvad du egentlig søger, når du sender din ansøgning om et lån afsted.

B

Betalingsfri måned

En egenskab ved nogle lån, der gør, at du kan springe betalingen over i en måned.

D

Debitor

Den, der låner penge. Også kaldet låntager.

F

Forbrugslån

En form for usikret lån, der ofte er på et større beløb og har lidt længere løbetid.

G

Gebyr

En art afgift. Der findes flere forskellige former for gebyrer, fx betalingsgebyrer og administrationsgebyrer.

Gæld

Penge, du skylder bort. I det øjeblik du får godkendt dit lån, har du egentlig gæld. Nogle mennesker har flere former for gæld: gæld fra et realkreditlån, gæld fra lån med et kreditkort og måske gæld fra et forbrugslån.

K

Kviklån

En form for usikret lån, der ofte er på et mellemstort beløb og med mellemlang løbetid og derudover er karakteriseret ved, at det hurtigt kan etableres (ofte online og med en hurtig ansøgningsproces)

Kredit

En henstand i forbindelse med betalingen for en vare eller en ydelse. 

Kreditkort

En fysisk kort ligesom dit debitkort. Et kreditkort giver dig gratis kredit eller muligheden for at “låne” et beløb, der ligger inden for kreditgrænsen på kortet (5.000 – 100.000 kr.) over en periode på en måned til 45 dage (kreditperioden). Er det lånte beløb ikke betalt tilbage inden kreditperiodens ophør, kommer der renter og gebyrer på det lånte beløb.

Kreditor

Låntager. Der findes mange forskellige kreditorer, fra privatpersoner til organisationer. Særligt vigtigt er her de private långivere, der de seneste år i den grad har gjort deres indtog på markedet for finansielle ydelser og lån i særdeleshed.

Kreditvurdering

Når du ansøger om et lån, vurderer kredit eller låntager, om du er værdighed til at få tildelt den ønskede finansielle ydelse. Ofte  er denne vurdering baseret på din nuværende økonomiske status samt din tidligere økonomiske adfærd.

Kreditværdighed

Udfaldet af en kreditvurdering. Vurderes det, at du kan få lov til at låne beløbet, klassificeres du som kreditværdig og så bliver du tilbudt det ønskede lån. Er udfaldet af kreditvurderingen, at du ikke er kreditværdig, får du ikke tilbudt lånet.

L

Lavinemetoden

Som sneboldmetoden en særlig effektiv måde at betale lån tilbage og komme af med gæld på. Denne metode er, som sneboldmetoden, bl.a. baseret på indsigter i menneskelig psykologi og økonomisk adfærd.

Løbetid

Den periode, dit lån løber over og som du skal betale det tilbage i løbet af. Løbetiden kan være alt fra en måned til flere år. På sikrede lån vil der ofte være en længere løbetid end på usikrede lån.

Lånebeløb

Det pengebeløb, du låner.

Långiver

Debitor

M

Mobillån

En form for usikret lån, der også ofte kaldes et kviklån. Mobillån er ofte på et mindre beløb og en kortere løbetid. Mobillån er som kviklån en form for lån, der er hurtige at få fingre i. Derudover er mobillån karakteriseret derved, at man ikke skal bruge andet end sin mobiltelefon for at ansøge om dem. Det er fx ikke tilfældet med kviklån.

O

Opstartsomkostninger

Omkostninger, der er forbundet med etableringen af lånet. *Disse er ofte ikke en del af renter, men når du kigger på ÅOP eller de årlige omkostninger i procent, vil disse omkostninger ofte været indregnet heri.

R

Rente

Den afgift, som debitor eller låntager betaler til en kreditor eller långiver for at lånebeløbet i løbet af løbetiden.

RKI eller Debitor Registret

Begge registre over dårlige betalere. Du ender vi RKI eller Debitor Registret, hvis du misligholder en betalingsaftale. Det kunne fx være en låneaftale. Ofte vil du modtage flere henvendelser fra kreditor eller organisationer, der handler på vegne af denne, førend du havner i et af ovennævnte registre.

S

Samlelån

En form for usikret lån. Man tager ofte et samlelån for at reducere mængden af lån, man har, og derved gør tilbagebetalingsprocessen mere overskuelig. Samtidig minimerer man risikoen for ikke at få betalt et givent lån tilbage, modtage et gebyr og derved sparer man penge.

Sneboldmetoden

Som lavinemetoden en særlig effektiv måde at betale lån tilbage og komme af med gæld på. Denne metode er, som lavinemetoden, bl.a. baseret på indsigter i menneskelig psykologi og økonomisk adfærd.

Sikret lån

Et sikret lån kræver, at du stiller sikkerhed. Sikkerhed er en form for pant, der er til for at kreditor eller låntager ikke løber for stor en risiko, når denne låner penge ud til debitor eller låntager. Eksempler på sikrede lån indbefatter realkreditlån, andelsboliglån og billån, hvor du stiller pant i henholdsvis en ejerbolig, en andelsbolig eller en bil. Sikkerheden betyder, at kreditor eller långiver kan tilbyde en lavere rente eller lavere ÅOP.

SMS-lån

En form for usikret lån. Også ofte kaldet et mobillån. Se “mobillån”.

U

Usikret lån

En form for lån, hvor der ikke er krav om sikkerhedsstillelse. Fordi kreditkort eller långiveren ikke har nogen pant i det, du bruger lånebeløbet til, vil denne ofte kræve højere renter eller en større ÅOP end hvad er tilfældet i forbindelse med et sikret lån.

Y

Ydelse

Ofte “den månedlige ydelse”. Det pengebeløb, som du skal betale hver måned for at have dit lån.

Å

ÅOP

Årlige omkostninger i procent. Kort sagt den samlede pris for dit lån pr. år. ÅOP dækker alle de udgifter, der er forbundet med dit lån: renten, omkostninger, gebyrer. ÅOP anses ofte som en bedre måde at finde den egentlig pris på dit lån på end renten.