Privatlivspolitik

www.finguru.dk, en hjemmeside der sammenligner forskellige typer af lån såsom forbrugslån og kviklån (herefter omtalt som Finguru), indsamles der data om hjemmesidens brugere til forskellige formål i forhold til præsentationen af tilbud, marketing og forbedringer af hjemmesidens ydeevne.

Beskyttelse af dit privatliv

Hos Finguru tager vi dit privatliv alvorligt og vi behandler din data omhyggeligt. Vi overholder altid  persondatalovgivningen og er transparente i behandlingen af dine data.

Den dataansvarlige:

Finguru 

Kontakt: [email protected]

Vi indhenter følgende data:

Navn, adresse, e-mail, fødselsdato, oplysninger om beskæftigelse, indkomst, formål ift. lån, lånebeløbets størrelse, oplysninger om ejendomme, IP-adresse, brugernavn og adgangskode.

Hvilke data behandler vi?

Hos Finguru indhenter vi kun data, der er relevante i forhold til de formål, vi har beskrevet ovenfor. Vi indhenter altså aldrig oplysninger til andre formål end dem, vi har beskrevet ovenfor. 

Dine data behandles altid, som det er nødvendigt i forhold til persondataloven. 

Vi bestræber os altid på at indhente så få data, som det er muligt; men vi bestræber os samtidig på at indhente den mængde oplysninger, som det er tilstrækkeligt givet vores tidligere beskrevne formål. 

Den kreditscore, som vi bruger til at finde lån til dig, bruges kun til at finde disse lån, og den vil altså aldrig have en indflydelse på dine finansielle muligheder udenfor denne sammenhæng.

Hvem har adgang til dine data?

Hos Finguru har ikke alle lige adgang til dine data, og vi har udviklet særlige systemer, der sikrer, at kun de personer, for hvem adgang er relevant, har adgang. Vi foretager kontinuerligt back-up af vores data for at undgå  evt. tab heraf. Den opbevarede data opbevares i krypteret form.

Vi sletter dine data, når vi ikke længere bruger dem ift. det beskrevne formål

Vi sørger altid for at have dit samtykke, når vi indhenter dine persondata, og vi bruger kun dine oplysninger til det specifikke og eksplicitte formål, som vi har angivet som motivationen for indhentningen.

Når dine persondata ikke længere bruges til det tidligere beskrevne formål, der lå til grund for indhentning, behandlingen og opbevaringen, sletter Finguru dem.

Sikkerhed

Finguru har implementeret tekniske såvel organisatoriske foranstaltninger af en sikkerhedsmæssig karakter. Disse skal sikre, at dine personoplysninger ikke havner hos en uvedkommende tredjepart, misbruges heraf eller overhovedet behandles i strid med loven persondatalovgivningen. Alle persondata beskyttes bag Fingurus firewall.

Er uheldet ude og lider Finguru et sikkerhedsbrud, der implicerer en risiko for dig (det være sig, fx identitetstyveri, et økonomisk tab eller lign.), vil bestræber Finguru sig på med rettidig omhu gøre dig opmærksom på dette brud så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Du har ret til at få indsigt i de persondata Finguru bruger om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til få dine data udleveret i læsbart format eller flyttet til en anden tjenesteudbyder
  • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet (rettelse og slettelse)
  • Du har ret til at trække dit samtykke til Fingurus behandling af dine personoplysninger tilbage
  • Du har ret til at gøre indsigelse imod Fingurus behandling af dine persondata
  • Du har ret til at få begrænset Fingurus behandling af dine persondata

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se “kontakt” ovenfor. Hvis du oplever, at vi ikke behandler dine oplysninger retmæssigt, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.